PARCO

 

Ревидирани Акциони план 1

Реформа јавне управе један је од шест кључних приоритета Европског партнерства, а јавна управа способна за усвајање и провођење acquis communaitare-а један од најважнијих предуслова за чланство у Европској унији.

Ефикаснија, дјелотворнија, одговорнија и транспарентнија јавна управа, која ће бити орјентирана ка грађанима и спремна да одговори свим европским захтјевима, визија је реформе јавне управе зацртане документима: Стратегијом реформе јавне управе и Акционим планом 1 за њену проведбу. Ове документе су 2006. године усвојиле владе Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ те Вијеће министара БиХ.

Стратегија реформе јавне управе проводи се у шест области: Израда политика и координацијски капацитети, Јавне финансије, Институционална комуникације, Информационе технологије, Управни поступак и Управљање људским потенцијалима, једнако и истовремено на сва четири управна нивоа (БиХ, ФБиХ, РС и Брчко дистрикт БиХ). Заједничка платформа о принципима и начину имплементације Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ, а коју су потписале владе у БиХ, осигурала је политички и правни оквир те основ за сарадњу органа управе свих нивоа власти и рад њихових представника у заједничка радна тијела за надзор и имплементацију АП 1. У Акционом плану 1 наведене су конкретне мјере и активности које институције управе, односно владе, требају провести, а што практично значи јачање бх.администрације која мора бити спремна да одговори захтјевима ЕУ.Мјере које се извршавају су индивидуалног карактера, а проводе их органи управе на свим нивоима. Јасно су назначени носиоци одређених активности, док се заједничке мјере проводе имплементацијом пројеката који су исти за сва четири управна нивоа, а које развија Уред координатора заједно са надзорним тимовима из ових шест области. Ове активности финансирају се из Фонда за реформу јавне управе.

Четири године након усвајања АП 1 била је потребна темељита ревизија овог документа јер су крајем 2010. истекли и посљедњи рокови постављени у овом документу. Ревизија АП 1 извршена је из разлога што су бројни циљеви већ реализирани, постављени сувише амбициозно или на начин који не гарантује додатну вриједност у смислу користи за грађане, пословне субјекте и друштво у цјелини. Реализација АП 1 била је до сада приоритетно усмјерена у припрему и прихваћање закона и подзаконских прописа, док се у новом АП 1 реформа јавне управе усмјерава на провођење конкретних мјера који ће имати директне и мјерљиве користи за грађане, пословне субјекте и друштво у цјелини.

Код ревизије АП 1 стављен је нагласак на конкретније циљеве, а у истом смислу предложена је промјена у начину праћења и извјештавања о реализацији мјера. Индикатори успјешности постављени су на такав начин, да само продукција прописа, стратегија, методологија и других докумената не значи и успјешну реализацију циља, него су за успјешну реализацију потребни конкретни резултати (на примјер побољшање задовољства корисника, уштеда времена и новца за грађане, пословне субјекте или буџет).

Ревидирање АП 1 започето је анализама које су извршили експерти које је ангажовао пројекат ЕУПАР (Тим техничке помоћи Делегације Европске уније) за сваку реформску област. Након урађених анализа одржани су састанци надзорних тимова и радионице на којима је извршено идентификовање мјера које је потребно ревидирати. Након што је припремљен нацрт ревидираног АП 1 за сваку реформску област, одржани су и састанци са представницима надзорних тимова, као и са координаторима за реформу јавне управе које су именовале Влада Федерације Босне и Херцеговине, Влада Републике Српске и Влада Брчко дистрикта БиХ.

Модификоване мјере из АП1 пренесене у РАП1 приказане су у Анексу II Полугодишњег извјештаја о напретку за 2011. годину. Табелу упоредних мјера можете погледати овдје , а комплетан извјештај у категорији Извјештаји Канцеларије координатора .

Структура реформских области АП 1 није измјењена, те ревидирани АП 1 такође предвиђа подјелу на шест реформских области. Код неких области дошло је до промјене назива са циљем прецизнијег и садржајнијег значења. У складу с тим, предложено је да се област "Управни поступак" преименује се у "Управни поступци и управне услуге", област "Информационе технологије" у "Е-управу" а "Израда политика и координациони капацитети" у "Стратешко планирање, координација и израда политика". Додати су и циљеви на подручју управљања тоталним квалитетом ("Total Quality Management") али због рационалности није креирана нова самостална реформска област, него су ови циљеви укључени у област "Управљање људским потенцијалима".

Детаљније о поглављима Ревидираног Акционог плана 1:

 

1. Стратешко планирање, координација и израда политика
2. Јавне финансије
3. Управљање људским потенцијалима
4. Управни поступци и управне услуге
5. Институционална комуникација
6. Е-управа

У ревидираном АП 1 утврђене су нове мјере и активности које ће институције управе провести до 2014. године, а како би се постигао бољи учинак, односно боља мјерљивост резултата. Потребно је да се и у наредне четири године реформа јавне управе усмјери на провођење конкретних пројеката који ће имати директне и мјерљиве користи за грађане, пословне субјекте и друштво у цјелини.

Цјелокупан документ РАП1 можете преузети овдје.

Анкета
Да ли сте задовољни информацијама које вам пружа wеб страница Kancelarije координатора за реформу јавне управе
-
-
- Инфографике
Септембар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930