PARCO

 

Hronologija najvažnijih događaja u reformi javne uprave

 

 2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

 2008.

 2009.

 2010.

 2011.

 2012.

 

2013.

    

 

 

2003.

 

 • Mart  – na sjednici Vijeća za implementaciju mira predstavnici izvršne vlasti u BiH usvojili dokument „Reforma javne uprave – Naš program“. Dokument je obavezao vlade u BiH na uspostavu ekonomične, dobro organizovane i kvalitetne javne uprave u skladu sa najboljom europskom praksom.

 • Mart – Predsjedavajućem Vijeća ministara uručena Studija izvodljivosti za počinjanje pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Studija izvodljivosti sadržavala je 346 pitanja o političkim i ekonomskim temama, te o jačanju administrativnih kapaciteta Bosne i Hercegovine.

 

 

2004.

 

 • Oktobar – Odlukom Vijeća ministara osnovan Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH 2004. Vijeće ministara, entitetske i Vlada Brčko distrikta uz tehničku pomoć Evropske komisije provele niz pregleda postojećeg stanja uprave i reformskih potreba. Nastali Sistemski i Funkcionalni pregledi javne uprave.2005.

 

 • Ured koordinatora pripremio i izradio jedinstvenu Strategiju reforme javne uprave u BiH. Uspostavljen je Projekt Tehničke pomoći Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH (TA team).2006.

 

 • Juli/Avgust  – Vijeće ministara, entitetske i Vlada Brčko distrikta BiH usvojile Strategiju i Akcioni plan 1 za provođenje Strategije reforme javne uprave u BiH.2007.

 

 • Juli – Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, entitetski premijeri i gradonačelnik Brčko distrikta BiH potpisali Zajedničku platformu o principima i načinu implementacije AP 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, dokument kojim potvrđuju političko i operativno opredjeljenje za provođenje reforme javne uprave u BiH. Sa predstavnicima donatora potpisali su i Memorandum o razumijevanju o uspostavljanju Fonda za reformu javne uprave u BiH.

 • Vijeće ministara, entitetske i Vlada Brčko distrikta BiH imenovale članove i zamjenike članova Nadzornih timova za provođenje Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave.2008.

 

 • Usvajanjem niza dokumenata i definisanjem procedura upravljanja, Fond za reformu javne uprave postao je operativan.

 • Ured koordinatora počeo sa pripremom projekata za implementaciju mjera iz Akcionog plana 1 Strategije RJU. Posredstvom mehanizma nadzornih timova i entitetskih/distrikt koordinatora za RJU osigurano učešće korisnika - institucija svih nivoa u izboru prioriteta, formulisanju ideja i pripremi konkretnih projekata.

 • Reforma javne uprave je prepoznata kao jedan od ključnih prioriteta u okviru Evropskog partnerstva za BiH, dok je u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa BiH naglašena saradnja na daljem razvoju efikasne i odgovorne javne uprave u BiH. 2009.

 

 • Potpisan Aneks Memoranduma o razumijevanju kojim je važenje Fonda za reformu javne uprave produženo do kraja  2011. godine.

 • Potpisivanjem ugovora za pružanje konsultantskih usluga za projekat "Uspostavljanje mreže info polica" otpočela implementacija projekata finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave.
2010.

 • Uz podršku Tima tehničke pomoći, Ured korodinatora proveo je analizu stanja, napretka i razvoja u svakoj od šest reformskih oblasti Strategije RJU.

 • Na bazi provedene analize, i kroz detaljne konsultacije sa predstavnicima ključnih insititucija za provedbu reforme, Ured koordinatora pripremio je prijedlog Revidiranog Akcionog plana 1 Stategije RJU za period 2011.-2014. godina.

 • Zaključno  sa 31. decembrom 2010. godine, tri projekta finansirana iz FRJU bila su završena, pet projekata je bilo u fazi implementacije, dok su za još tri projekta bili pokrenuti postupci javne nabavke. Svi pomenuti projekti zasnovani su na mjerama iz Akcionog plana 1, te provedeni na sva četiri upravna nivoa u BiH.
2011.

 • Prijedlog revidiranog Akcionog plana 1 Startegije RJU usvojen na svim vladama u BiH. Vlade donijele i zaključke kojima se institucije obavezuju na ispunjavanje ciljeva iz RAP1.

 • jun - Vijeće ministara BiH usvojilo je revidirani AP1.

 • avgust - Vlada Federacije BiH usvojila revidirani AP1.

 • septembar - Vlada Republike Srpske  usvojila revidirani AP1.

 • novembar - Vlada Brčko distrikta BiH usvojila revidirani AP1. 

 • Ured koordinatora razvio novu metodologiju za praćenje napretka u reformi javne uprave, zasnovano na revidiranom Akcionom planu 1. Novitet u izvještavanju o napretku u RJU na svim nivoima je u kvalitativnom pristupu nadzoru i izvještavanju o aktivnostima vlada i institucija.
2012.

 

 • U pripremi prvi izvještaj o napretku rađen po novoj metodologiji sa kvalitativnim pokazateljima - Godišnji izvještaj o napretku za 2011. godinu.


2013.

 • Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo Prijedlog osnova za izradu drugog akcionog plana.
Anketa
Da li ste zadovoljni informacijama koje vam pruža web stranica Ureda koordinatora za reformu javne uprave
-
-Konferencija u Parizu (OECD/SIGMA)
-Infografike
August 2020
PonUtoSriČetPetSubNed
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31