PARCO

 

Projekti Delegacije Evropske unije

Br.
Naziv projektaDonatorStatus
Iznos (EUR)
1 Twining pomoć Uredu za zakonodavstvo Vijeća Ministara BiH
EK
Završeno
250,000.00
2 E-vlada u Vijeću Ministara BiH i Sistem upravljanja resursima grantova (GRMS)
EK Završeno 1,080,000.00
3E-vlada u Vijeću ministara BiH – faza II
EK Završeno
  800,000.00
4Nabavka opreme za e-vladu
EK Završeno
  290,950.00
5
Nabavka opreme za e-vladu
EK Završeno
    15,650.00
6
Nabavka opreme za e-vladu
EK Završeno
  28,360.00
7Nabavka opreme za e-vladu
EK Završeno
  75,459.20
8
Twining projekat: Jačanje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH
EKZavršeno 499,961.00
9Podrška Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH
 EKZavršeno1.499,000.00
10
Tehnička pomoć za Ured koordinatora za reformu javne uprave
EKZavršeno 168,800.00
11
Informatički sistem upravljanja ljudskim potencijalima, BiH (HRMIS)
EKZavršeno 100,000.00
12 Podrška agencijama za državnu službu u razvoju i implementaciji HRMIS-faza II
 EK Završeno
 348,000.00
13EU podrška fiskalnoj politici u BiH
EK Završeno 1,899,800.00
14Nabavka IT opreme i softvera za Upravu za indirektno oporezivanje u BiH
EK Završeno 42,602.00
15
Nabavka opreme za Upravu za indirektno oporezivanje BiH - LOT 10
 EKZavršeno 110,960.00
16 EU podrška sistemu javnih nabavki BiH – Faza II
EK Završeno 1,995,800.00
17
Jačanje institucionalnih kapaciteta Agencije za javne nabavke BiH
 EK Završeno
 290,950.00
18Podrška obuci o evropskim integracijama u BiH
EKZavršeno 500,000.00
19 Program svjesnosti o EU
EK Završeno 1,425,530.00
20
Podrška sektoru statistike u BiH – Faza III
EK Završeno 1,449,204.11
21
Nabavka IT opreme za uspostavljanje zajedničkog statističkog IT sistema u BiH - LOT 1
 EK Završeno129,750.06
22Nabavka IT opreme za uspostavljanje zajedničkog statističkog IT sistema u BiH - LOT 2  
 EK Završeno 26,000.00
23Nabavka IT opreme za uspostavljanje zajedničkog statističkog IT sistema u BiH - LOT 3  
 EK Završeno 220,000.00
24Nabavka IT opreme za uspostavljanje zajedničkog statističkog IT sistema u BiH - LOT 4  EK Završeno 2,800.00
25
Podrška Direkciji CIPS-a BiH
EK Završeno 250,100.00
26
Jačanje kapaciteta Ministarstva finansija i trezora u decentralizovanom sistemu implementacije u Bosni i Hercegovini (DIS) EK U toku 1,599,440.00
27
Nabavka opreme za e-vladu
EK Završeno 90,520.00
28 Nabavka opreme za CIPS
EK Završeno 107,480.00
29Projekat obuke državnih službenika (CSTP) UNDP/EKZavršeno920,307.18
30
Baza podataka propisa UNDP/EKZavršeno240,079.00
31
Jačanje nacionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika Ambasada Kraljevine Holandije, EK, Ambasada Norveške, UNDPZavršen
2,500,000.00
32
Podrška EU Direkciji za ekonomsko planiranje BiH
 EK Završeno
1,299,864.00
33
Nabavka vozila za Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, za Odbor za reviziju nabavki i za Agenciju za javne nabavke
  EK Završeno 47,338.00
34
Nabavka vozila za Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, za Odbor za reviziju nabavki i za Agenciju za javne nabavke
 EKZavršeno  58,000.00
35
Podrška agenciji za osiguranje BiH
 EK Završeno 250,000.00
 36Funkcionalni pregled državnog BH sektora za planiranje
 EK Završeno
 81,600.00
 37Izgradnja kapaciteta u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima Centralne banke BiH
 EK Završeno
 250,000.00
 38 Izgradnja kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave
 EK U toku
 1,845,400.00
 39Nabavka opreme za HRMIS
 EK Završeno
 76,749.95
 40Nabavka opreme za IDDEEA
 EK Završeno
 102,500.00
 41Nabavka opreme za IDDEEA   EK Završeno
 96,361.48
 42Nabavka opreme za IDDEEA   EKZavršeno
17,896.85

 43

Nabavka vozila za Centar za ilegalne imigrante u BiH i Ministarstvo bezbjednosti BiH
 EKZavršeno
 82,280.00
 44Implementacija javne ključne infrastrukture (PKI) u projektu zaštite identifikacije građana (CIPS), Bosna i Hercegovina
 EK Završeno
 166,961.25
 45Implementacija projekta "Javne ključne infrastrukture" (PKI) sistema za zaštitu identifikacije građana - CIPS lokacije odgovorne za izdavanje CIPS dokumenata
 EK Završen
 180,000.00
 46Razvoj informacionog sistema za obavještenja o javnim nabavkama (GO-PROCURE)  EKZavršen
 87,000.00
 47Tehnička podrška tehnološkim infrastrukturnim projektima: GPS lokacije i orto fotografije u Bosni i Hercegovini  EKZavršeno
 34,672.00
Anketa
Da li ste zadovoljni informacijama koje vam pruža web stranica Ureda koordinatora za reformu javne uprave
-
-Konferencija u Parizu (OECD/SIGMA)
-Infografike
Mart 2020
PonUtoSriČetPetSubNed
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031